GereLateerd

15 september 2023
Na 6 maanden Harmony blikt Young Graduate Lisa terug
27 juni 2023
Harmony School zorgt voor "top athletes"
GZA
12 mei 2023
Business Next Step case: GZA ziekenhuizen

Harmony helpt nu ook de zorg met hun digitale transformatie

Digitale transformatie in de zorg

Harmony helpt met zijn team van ervaren business consultants al meer dan 20 jaar bedrijven uit diverse sectoren met hun digitale transformatie. Naast finance, insurance en retail richt Harmony zich nu ook op healthcare. Deze focus wordt nog versterkt met de komst van Karin Hohmann. Karin startte haar carrière in 1994 als management consultant en maakte in 2014 de overstap naar de ziekenhuissector. Ze weet als geen ander voor welke uitdagingen de zorgsector vandaag staat en volgt de ontwikkelingen op gebied van zorginnovatie van dichtbij op. Karin heeft dan ook echt een hart voor de zorg en wil samen met Harmony de zorg ondersteunen bij de noodzakelijke transitie naar de zorg van de toekomst. 

De zorg onder druk

De zorg staat onder enorme druk! Uiteraard heeft Corona hier absoluut geen goed aan gedaan, maar ook voor Corona was het duidelijk dat de sector een moeilijke tijd tegemoet zou gaan. Door de vergrijzing en toenemend aantal chronisch zieken neemt de vraag naar zorg alsmaar toe; de overheid zoekt al jaren naar oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Tegelijkertijd wordt het voor zorginstellingen steeds moeilijker om verpleegkundigen te vinden en zijn er momenteel duizenden openstaande vacatures. Audits, kwaliteitsindicatoren en de implementatie van nieuwe applicaties maken dat zorgverleners steeds minder tijd overhouden voor de patiënt 

Ook Karin heeft dit afgelopen jaren zelf ondervonden. Binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden artsen en verpleegkundigen vaak betrokken bij allerlei innovatieprojecten. Op zich een goede zaak, maar de projecten volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. De JCI-, NIAZ- of Qualicor accreditatie is nog niet binnen, of er moet een nieuw patiëntendossier (EPD) worden geïmplementeerd, bouwplannen moeten worden uitgewerkt of een fusie voorbereid. Iedereen in de zorg wil graag innovatieve zorg leveren, maar zeker met de huidige personeelstekorten ontbreekt de tijd om daarnaast nog nieuwe verbeter- of implementatieprojecten op te pakken. Te druk om de veranderingen door te voeren die het werk op termijn werkbaar moeten houden, een vicieuze cirkel dus …”, vertelt Karin. 

Technologie als deel van de oplossing

Nog harder werken met steeds minder mensen zal de problemen met uitstroom of burn-out alleen maar groter maken. Het goede nieuws is dat er tal van ideeën op tafel liggen om het tij te keren. De oplossing zal moeten bestaan uit een combinatie van onder meer preventie, passende zorg (wat is er belangrijk voor de patiënt zelf), geïntegreerde zorg binnen de eerstelijnszones, synergievoordelen door netwerkvorming, patiëntparticipatie en inzet van nieuwe technologieën. Technisch gezien is er al heel veel mogelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en deze tegelijkertijd werkbaar en betaalbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan AI-ondersteuning bij diagnosestelling, telegeneeskunde, online monitoring (wearables), health apps…  Het is ongelooflijk wat er momenteel allemaal aan zorgtechnologieën op de markt komt. Voor elke chronische ziekte is er wel een app ontwikkeld. Het is nu wachten op wetenschappelijke validatie en terugbetaling van deze apps door RIZIV of verzekeraars. 

“Goedkeuring en terugbetaling van een app wil nog niet zeggen dat elke patiënt hier direct gebruik van kan maken. Ingevoerde data moeten door de zorginstellingen in hun bestaande systemen kunnen worden opgevolgd, er moet automatische signalering zijn van afwijkende metingen, een aangepast zorgpad om hierop in te spelen, etc. Dit roept voor zorginstellingen tal van nieuwe vragen op: Welke app moeten we kiezen? Hoe integreren we dit in het EPD? Welke filters zetten we op de ingevoerde data? Hoe organiseren we de opvolging? Wat zijn de risico´s? Is er sprake van een positieve businesscase? En zo zijn we terug bij de vraag: waar halen we de mensen vandaan om deze projecten te trekken?”, gaat Karin verder. 

Hulp van buitenaf

Een oplossing zou kunnen zijn om consultants in te schakelen om innovatieprojecten te trekken, maar zorginstellingen zijn hier terughoudend in. Karin begrijpt de aarzeling van zorginstellingen om consultants in te huren:Het lijkt op het eerste gezicht goedkoper om extra FTE aan te nemen voor projecten, maar zorginstellingen onderschatten vaak hoeveel de inzet van eigen personeel werkelijk kost, om nog niet te spreken van de kosten van ziekteverzuim of mensen die de zorg verlaten doordat ze een te hoge werkdruk ervaren en onvoldoende tijd overhouden voor de zorg zelf. Consultants kunnen veel waarde toevoegen door de kar te trekken en ervoor te zorgen dat - in nauwe samenwerking met de betrokken diensten – snel vooruitgang wordt geboekt. 

“Laat artsen en verpleegkundigen als ervaringsexpert input geven voor de nodige verbeterprojecten en procesoptimalisaties, dan doen wij de rest. Wij kennen de zorgprocessen, hebben ervaring met projectmanagement en weten wat er moet gebeuren om nieuwe technologieën succesvol te implementeren. Zo kunnen artsen en verpleegkundigen zich optimaal blijven inzetten voor datgene waar zij goed in zijn: warme zorg bieden aan hun patiënten!”, sluit Karin af. 

Benieuwd wat Harmony voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op via karin.hohmann@harmonygroup.eu voor een vrijblijvend gesprek.