Business Consultancy voor de zorg!

Samen op weg naar de zorg van de toekomst

Een steeds ouder wordende bevolking, meer chronisch zieken, dure nieuwe behandelingen, een tekort aan (huis)artsen en verpleegkundigen… We staan voor een enorme uitdaging om de zorg op termijn betaalbaar èn werkbaar te houden. De komende jaren verwachten we dat de transitie van de zorg in een stroomversnelling komt: nieuwe samenwerkingsverbanden, meer patiëntparticipatie, thuismonitoring, inzet van AI en health apps. Waar u ook voor kiest, in de meeste gevallen zullen zorgpaden en ondersteunende processen/systemen moeten worden aangepast. Kunnen uw medewerkers wel wat hulp gebruiken bij de inrichting van de zorg van de toekomst? Komen ze handen tekort? Leveren innovatieprojecten niet op wat u ervan verwacht? Onze ervaren projectmanagers staan klaar om uw organisatie te inspireren en te ondersteunen, van ideegeneratie tot complete implementatie.

Business Consultancy Healthcare

Wat kun je verwachten?

Samen met de betrokken diensten bekijken we doel en scope van het project, brengen we de verwachtingen van de stakeholders in kaart en werken we een ambitieus, maar realistisch plan van aanpak uit. De Harmony consultants brengen structuur aan, organiseren teammeetings en creëren enthousiasme en draagvlak onder uw medewerkers. Terwijl uw artsen en medewerkers zich met patiëntenzorg bezighouden, zoeken wij naar oplossingen, communiceren we naar betrokkenen en bewaken de voortgang. Zo bereiken we samen een optimaal resultaat!

Waarmee wij kunnen helpen

Business Consultancy Healthcare

Projectmanagement
Uw zorgverleners staan garant voor goede zorg, maar zijn zij ook ervaren projectmanagers? Laat ons uw team bijstaan met risico-analyse, problem solving en voortgangsbewaking voor het beste resultaat​
Innovatietrajecten
Het aanbod aan nieuwe systemen en health apps neemt snel toe en je wilt als innovatieve zorginstelling niet achterblijven. Harmony volgt de ontwikkelingen nauwgezet op en helpt u de juiste keuze te maken.
Procesoptimalisatie
Nieuw EPD? Aan de slag met patiëntenportaal,​ health apps of online monitoring? Door bestaande werkprocessen te optimaliseren kan efficiënter worden gewerkt en komt er meer tijd vrij voor de zorg​
Opzet van KPI's
Zinvolle en eenvoudig meetbare KPI´s nodig voor kwaliteitsopvolging op dienstniveau?​ Wij bieden hulp bij het opzetten van de meest geschikte KPI´s, incl. dashboard en opvolging​
PMO
Lopen projecten binnen uw organisatie vaak vertraging op? Lopen er teveel projecten parallel? Met een goede PMO stelt u de juiste prioriteiten en blijft de werkdruk beheersbaar​
Interim opdrachten
Is een van uw stafmedewerkers, beleidsadviseurs of kwaliteitsmanagers uitgevallen? Onze ervaren consultants zijn snel inzetbaar om tijdelijk projecten over te nemen, zodat collega´s niet overbelast raken​

Blog

GZA
12 mei 2023
Business Next Step case: GZA ziekenhuizen
Met meer dan 1000 beschikbare bedden en circa 3600 personeelsleden behoort GZA Ziekenhuizen in Antwerpen tot een van de de grootste ziekenhuizen van België. GZA heeft plannen om in 2024 te fuseren met ZNA onder de nieuwe naam ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom). GZA zet zich niet alleen in voor kwalitatieve zorg voor patiënten, maar investeert ook aanzienlijk in de ondersteuning en ontwikkeling van hun medewerkers. Om dit te verwezenlijken, worden voortdurend nieuwe projecten en initiatieven opgestart. Het managen van deze projecten en ze succesvol afronden is een uitdaging, zeker in tijden van grote personeelstekorten. Om meer inzicht te krijgen in wat men kan doen om de projectwerking te verbeteren, heeft GZA een business next step traject bij Harmony ingezet. Samen met Quinten Debruyne, senior beleidsmedewerker finance bij GZA, blikken we terug op dit traject.
Digitale transformatie in de zorg
8 september 2022
Harmony helpt nu ook de zorg met hun digitale transformatie
Harmony helpt met zijn team van ervaren business consultants al meer dan 20 jaar bedrijven uit diverse sectoren met hun digitale transformatie. Naast finance, insurance en retail richt Harmony zich nu ook op healthcare. Deze focus wordt nog versterkt met de komst van Karin Hohmann.
Eben-Haeser-Cordaan-570x360
17 december 2021
Samen met Cordaan op zoek naar waarde
Harmony en Cordaan hebben elkaar leren kennen in 2018 en zijn sindsdien goede vrienden. Naast het feit dat het persoonlijk goed klikt tussen de stakeholders van zowel Cordaan als Harmony is het de zakelijke samenwerking die de vruchten afwerpt. De relatie is gebaseerd op vertrouwen dat we in de afgelopen 3 jaar samen hebben opgebouwd.
Wil jij beroep doen op één van onze producten of diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.