GereLateerd

titelimage
29 November 2023
Achter de schermen bij de premie-aanpassing van zorgverzekeraars
12 September 2023
E-mail Effectiviteit Ontcijferd
18 July 2023
Hoe personaliseer je klantcommunicatie?

Digitaal waarmerken van communicaties

Digitaal waarmerken

Het is van alle tijden dat vastgelegde informatie op één of andere manier gekenmerkt wordt om de ‘echtheid’ en daarmee ook de waarde van bijvoorbeeld een schriftelijk stuk te kunnen waarborgen. In de middeleeuwen gebeurde dat met monogrammen. Deze maakte later plaats voor zegels of waarmerken. Vanaf de 16e eeuw, een periode waarin meer en meer mensen leren lezen en schrijven, wordt ook de handtekening een veel gebruikt middel.

De handtekening kennen we allemaal en wordt in het dagelijks leven nog veel gebruikt. De met de pen gezette handtekening wordt ook wel een ‘natte’ handtekening genoemd. Deze ‘natte’ handtekening heeft ook een bepaalde rechtsgeldige waarde en heeft hierin een tweetal functies:

1. Het vaststellen van de identiteit

2. Het vaststellen van de ‘wil’ van de ondertekenaar met betrekking tot de tekst bij of boven de handtekening

Zegels of waarmerken op documenten worden ook nog wel gebruikt, al is dat wel in veel mindere mate dan een handtekening. Een waarmerk is verbonden aan een organisatie waar een handtekening is verbonden aan een persoon.

Van fysieke naar digitale communicatie

Sinds eind 20e eeuw worden fysiek schriftelijke communicaties zoals bijvoorbeeld brieven, polissen, nota’s en contracten, steeds meer vervangen door digitale varianten. Digitale stukken kunnen logischerwijs niet voorzien worden van een handtekening die met de pen is gezet. Dit is alleen indirect mogelijk door een digitaal stuk te printen, met pen te ondertekenen en het stuk vervolgens weer te ‘digitaliseren’ door deze in te scannen. Wat door de persoon in kwestie vaak ervaren wordt als vervelend.

Tegenwoordig zijn er mogelijkheden voor digitale ondertekening en waarmerken waardoor digitale communicaties ook een mate van rechtsgeldigheid hebben. Hierin zijn 3 gradaties waar we in dit artikel verder niet op ingaan; SES (eenvoudig, AES (geavanceerd) & QES (gekwalificeerd). Vanuit de EU is hiervoor de eIDAS verordening opgesteld welke richting geeft aan de manier waarop veilig en betrouwbare communicatie kan worden ingeregeld.

Zo is het et (digitaal) waarmerken voor bijvoorbeeld een zorgverzekeringspolis een wettelijke verplichting.

“CCM in the Cloud “en het digitaal waarmerken van communicaties

Binnen “CCM in the Cloud” verwerken we grote aantallen digitale stukken die op allerlei verschillende manieren aan de ontvanger beschikbaar worden gesteld. Sommige van deze stukken hebben een dusdanige inhoud waarvoor je als organisatie het bewijs wil meeleveren dat deze inhoud authentiek en integer is, je wil deze m.a.w. ‘digitaal waarmerken’ (ook wel e-sealing genoemd). Wanneer een document ná het e-sealen gewijzigd wordt, dan vervalt de digitale seal en is het document onbetrouwbaar. Deze controle wordt elke keer uitgevoerd wanneer het document, bijvoorbeeld een PDF, wordt geopend.

Het is binnen het waarmerk ook te achterhalen door welke instantie of persoon er ondertekend is en bijvoorbeeld of het document voorzien is van een tijdstempel.

Digitaal waarmerken

Door de integratie van “CCM in the Cloud” met diensten die het ondertekenen/e-sealen mogelijk maken, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om digitale output te verwerken, te voorzien van een rechtsgeldig certificaat én te verzenden.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat, ondanks dat “CCM in the Cloud” gebruik maakt van e-seal dienstverlening bij onze gespecialiseerde partners, er nooit privacygevoelige gegevens uitgewisseld worden met deze partner. Het digitale document verlaat daarbij nooit de beveiligde “CCM in the Cloud”-omgeving.

Wil je meer weten over digitaal ondertekenen en hoe dit jouw bedrijf kan helpen? Neem dan contact us met ons op en wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden