Privacy statement

Versie: 25-01-2021

Privacyverklaring

WIJ BIJ HARMONY WAARDEREN UW PRIVACY

We hopen dat deze privacyverklaring je helpt te begrijpen welke informatie Harmony van jou kan verzamelen voor communicatie over producten en diensten van Harmony en hoe wij dergelijke informatie behandelen en gebruiken na verzameling. Door Harmony worden alleen persoonsgegevens van je verwerkt indien je deze afgeeft via onze website (www.harmonygroup.eu). Harmony vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het is belangrijk om te weten dat Harmony niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

1.Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking)

Wij willen graag enkele persoonsgegevens van jou verzamelen zodat je kunt blijven genieten van de voordelen die Harmony te bieden heeft. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatiedoeleinden en direct marketing. We willen je onder andere op de hoogte houden van nieuwe producten, acties, voordelen, nieuwsbrieven, enz.

Wij kunnen en zullen dit echter alleen maar doen wanneer wij daarvoor je actieve toestemming hebben verkregen. Je kunt apart je toestemming geven voor verschillende communicatiekanalen en bovendien steeds je persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zullen wij vanaf de intrekking je persoonsgegevens niet meer verwerken voor direct marketing. De intrekking van je toestemming doet echter géén afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je kan je toestemming enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden.

Wij nemen ten slotte geen automatische beslissingen (al dan niet op basis van profilering) die op enigerlei wijze op jou van invloed zijn.

2.Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

a) Persoonsgegevens die we van jou zelf ontvangen

Concreet zijn we geïnteresseerd in de volgende persoonsgegevens die we zullen bijhouden:

 • Name
 • Fist name
 • E-mailadres
 • Postadres

De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, noch een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Je bent geenszins verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen

Daarnaast kunnen we sommige persoonsgegevens verzamelen door het gebruik van cookies via onze website www.harmonygroup.eu.

Sommige andere (persoonlijke) gegevens kunnen worden verzameld zonder het gebruik van cookies. Ze kunnen alleen worden gelezen en gebruikt tijdens je bezoek aan onze website:

 • je TCP / IP-adres;
 • je browsersysteem;
 • de laatst bezochte internetpagina.

c) Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

Indien we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we je persoonlijk informeren.

3.Ontvangers van de persoonsgegevens

Harmony werkt samen met HANDS MEDIAROUTING, een adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie. Zij zullen sommige acties voor Harmony uitrollen, waartoe zij dus ook kennis zullen krijgen van voormelde persoonsgegevens.

4.Doorgifte aan derde landen of internationale organisatie

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, zullen niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn.

5.Bewaartermijn

We zullen je persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde doeleinden en op voorwaarde dat je je toestemming niet intrekt.

6.Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Harmony vraagt deze gegevens niet aan je via deze website.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt.

7.Rechten

Gelet op het belang van privacy, geniet je als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Conform de AVG betreft dit de volgende:

 • Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
 • Artikel 16 Recht op rectificatie
 • Artikel 17 Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
 • Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
 • Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Artikel 21 Recht van bezwaar

Je hebt dus het recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten wenst te ontvangen, kan je op elk moment en zonder motivatie bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor deze doeleinden (“unsubscribe”).

Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen op het volgend e-mailadres: contact@harmonygroup.eu. Je kan dit ook doen door te klikken op de link ‘afmelden’ in onze advertentie-e-mails. Zie verderop ook de overige contactgegevens.

Wanneer je van oordeel bent dat je privacy niet wordt gerespecteerd, heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8.Veiligheid

Harmony heeft gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van je persoonlijke informatie te voorkomen. Op deze wijze stellen wij zeker dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

9.Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

Harmony zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn. Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen waar nodig.

10.Contactgegevens

Voor al je vragen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, dien je contact met ons op te nemen op het e-mailadres: contact@harmonygroup.eu.

Je kunt ons ook via onderstaand bereiken:

Harmony Group België                                Harmony Nederland
Kolonel Dusartplein 28b                             Markt 5
3500 Hasselt                                                  5554 CA Valkenswaard

Tel: +32 (0) 11 36 22 01                               Tel: +31 (0)40 20 75 011