GereLateerd

e-mail communicatie
23 March 2023
Til jouw e-mail communicatie naar een hoger niveau met CCM in the Cloud
Veilig communicatieplatform
21 February 2023
CCM in the Cloud: een aantoonbaar veilig communicatieplatform
Mobiliteitsbudget
14 February 2023
Nog meer flexibiliteit voor de Harmonianen met het mobiliteitsbudget

LES, voor de leraar

Als leraren LES krijgen, is dat goed nieuws voor leerlingen. LES staat voor Leerlingen Evaluatie Systeem. Het is een module die toelaat de competenties van leerlingen in detail en over het hele leertraject te volgen.

LES brengt het leerproces in beeld en geeft zo een veel ruimer inzicht dan enkel het behaalde cijfer bij toetsen. Met LES kan die opvolging op een intuïtieve en vlotte manier gebeuren. En belangrijk: De module kan door de school volledig zelfstandig beheerd worden. Er wordt voor elke leerling een volledige evaluatiehistoriek – een logboek – bijgehouden. Dit logboek kan meerdere schooljaren overspannen.

Rijp en voor een zachte prijs

LES countert het gebrek aan diepgang, gebrek aan historiek en totale afwezigheid van interactie van bestaande lijsten of bestanden van welk type ook.

LES werd door Harmony ontwikkeld en op punt gesteld, in samenwerking met een grote pilootschool. Het product is dus rijp voor lancering. De schappelijke prijs (22 euro per leerling/jaar) en ongeziene functionaliteit zullen de schooldirecties zeker en vast overtuigen.