GereLateerd

MVO
1 juni 2023
CCM in the Cloud & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
1 juni 2023
Hoe we ‘Top athletes' worden met Harmony School
GZA
12 mei 2023
Business Next Step case: GZA ziekenhuizen

LES, voor de leraar

Als leraren LES krijgen, is dat goed nieuws voor leerlingen. LES staat voor Leerlingen Evaluatie Systeem. Het is een module die toelaat de competenties van leerlingen in detail en over het hele leertraject te volgen.

LES brengt het leerproces in beeld en geeft zo een veel ruimer inzicht dan enkel het behaalde cijfer bij toetsen. Met LES kan die opvolging op een intuïtieve en vlotte manier gebeuren. En belangrijk: De module kan door de school volledig zelfstandig beheerd worden. Er wordt voor elke leerling een volledige evaluatiehistoriek – een logboek – bijgehouden. Dit logboek kan meerdere schooljaren overspannen.

Rijp en voor een zachte prijs

LES countert het gebrek aan diepgang, gebrek aan historiek en totale afwezigheid van interactie van bestaande lijsten of bestanden van welk type ook.

LES werd door Harmony ontwikkeld en op punt gesteld, in samenwerking met een grote pilootschool. Het product is dus rijp voor lancering. De schappelijke prijs (22 euro per leerling/jaar) en ongeziene functionaliteit zullen de schooldirecties zeker en vast overtuigen.