GereLateerd

titelimage
29 november 2023
Achter de schermen bij de premie-aanpassing van zorgverzekeraars
12 september 2023
E-mail Effectiviteit Ontcijferd
18 juli 2023
Hoe personaliseer je klantcommunicatie?

CCM in the Cloud & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Bij Harmony zijn we ons bewust van onze impact op de samenleving en het milieu. We streven ernaar om deze impact te minimaliseren en nemen onze verantwoordelijkheid. Vanuit Customer Communication Management (CCM) houden wij ons bezig met klantcommunicatie. Op het gebied van klantcommunicatie is de impact van digitale communicaties op het milieu kleiner dan bij fysieke communicaties en vaak ook efficiënter. Denk aan het digitaal (meervoudig) ondertekenen van een communicatie. Dat gaat veel sneller dan de conventionele manier waarbij een papieren document geprint en gescand wordt en het een tijdrovende en arbeidsintensieve klus is om ervoor te zorgen dat het document door alle partijen getekend wordt.

Digitalisering

Vanuit CCM excelleren wij op het vlak van digitaal communiceren. Wij weten wat de marktontwikkelingen zijn in digitaal communiceren, hebben een netwerk van ketenpartijen én hebben de kennis om het volledige communicatieproces voor onze klanten in te richten en te beheren. En dat doen wij in de Cloud.

Veel organisaties bevinden zich in een digitale transitie en zijn continu bezig met de digitale adoptiegraad van hun klantenbestand te vergroten. En daar helpen wij hen een handje bij.

CCM biedt diverse manieren om digitaal met klanten te communiceren, zoals e-mail, sms, in-app communicaties, push notificaties en berichtenbox. Daarnaast hebben wij verschillende digitale functionaliteiten geïntegreerd in onze oplossing. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via CCM digitale betaalverzoeken te versturen en documenten digitaal te ondertekenen.

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Naast digitale communicaties hebben we nog steeds veel te maken met communicaties op papier. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij een inventarisatie gedaan bij onze Print Service Providers die vanuit CCM aangesloten zijn. Wij hebben hen de vraag gesteld wat zij doen als organisatie op dit vlak om hun impact zo klein mogelijk te houden en hoe zij de toekomst voor zich zien.

Bij alle Service Providers die wij gesproken hebben vormt het Corporate Social Responsibility beleid een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering. Zo wordt er geïnvesteerd in projecten met betrekking tot social return, bijvoorbeeld door mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden diverse lokale initiatieven gesteund,wordt zo ver als mogelijk groen bezorgd en gebruik gemaakt van groene stroom en vindt compensatie van CO2 plaats. Een van providers geeft aan: “Met de CO₂ & Energie RI&E hebben we onze CO₂ voetafdruk meetbaar gemaakt en kunnen we met deze gegevens focussen op verlaging van onze CO₂ voetafdruk, niet alleen voor het printen maar voor al onze bedrijfsactiviteiten.”.

Voor het printen van (transactionele) communicaties wordt gebruik gemaakt van zowel inkjet printer als laser printers. Voor wat betreft de inkt maken sommigen hierbij gebruik van plantaardige olie in plaats van olie gebaseerd op petroleum, ook wel bio-inkt of eco-inkt genoemd. Het papier dat gebruikt wordt is afkomstig uit duurzaam bosbeheer en voorzien van een Forest Stewardship Council (FSC) dan wel Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) keurmerk. Ook wordt gebruik gemaakt van CO2 neutraal papier. Dit is papier waarvan de CO2 die vrijkomt - gemeten over de gehele productieketen - gecompenseerd wordt. Volledig wit papier wordt vaak gebleekt. Geen van de providers is (nog) in bezit van een Totally Chlorine Free (TCF) keurmerk dat aangeeft dat er geen chloor (maar vaak zuurstof) is gebruikt om te bleken.

Op de vraag wat voor ontwikkelingen zij in de nabije toekomst zien die bij kunnen dragen aan een verlaagde (milieu)impact wordt aangegeven dat de verwachting is dat de printers en papier steeds milieuvriendelijker zullen

worden. Ook zien zij mogelijkheden in het verder verduurzamen van het benodigde transport. Een van de organisaties geeft aan: “In geval van print en dus gebruik van papier zetten we zoveel als mogelijk CO₂ neutraal of gerecycled papier in en geven wij hierin advies aan onze klanten”.

Graag willen wij onze Service Providers die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit artikel hartelijk bedanken!

Kan jouw organisatie ondersteuning gebruiken op het vlak (van digitalisering) van klantcommunicatie en dit op een maatschappelijk verantwoorde manier? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden.