GereLateerd

Harmony and ForTrevo
1 december 2022
Harmony and ForTrevo announce partnership
10 november 2022
5 mythes over Low-code ontkracht
Low-Code voor start-ups
9 augustus 2022
Hoe low-code startups kan helpen groeien

Hoe kan low-code jouw digitale transformatie versnellen?

Low code

De lijst met redenen over hoe low-code development kan helpen is ongelimiteerd. Elke organisatie wil veranderen... Ondanks deze veranderwoede gebeurt dit in veel gevallen nog op te kleine schaal. Waarom? Er zijn volop bergen die overwonnen moeten worden om te kunnen innoveren. De grootste ergernis hieromtrent is een IT-omgeving die niet kan leveren. De redenen hiervoor worden veelal gezocht in een te hoge werkdruk met een te beperkte capaciteit. Maar is dit wel zo? 

Traditionele werkwijze

Veel organisaties zijn traditioneel ingericht. Een traditionele werkwijze. Een traditionele IT-architectuur met puntoplossingen voor specifieke problemen en krachtige backoffice-systemen voor de meer complexe processen. Voor beide soorten applicaties wordt specialistische kennis ingezet. Voor die hele specifieke problemen waar beide oplossingen niet aan kunnen voldoen, wordt met traditionele native programmeertalen een maatwerkoplossing gebouwd. 

In eerste instantie brengt deze traditionele inrichting een aantal voordelen met zich mee. Zo vraagt het weinig inspanning van de organisatie om na te denken hoe ze willen werken. De applicatie stuurt namelijk de manier waarop de organisatie gaat werken. Voor hele concrete problemen wordt een oplossing gekocht, al dan niet via een aanbestedingstraject, die qua functionaliteit het beste past bij organisatie en ook nog eens commercieel het meest interessant is. Yes! We hebben het maximale uit de onderhandelingen gehaald. 

Totdat we écht weten wat we met de oplossing willen en deze toch minder goed blijkt aan te sluiten bij de behoeften van de organisatie. Aanpassen is niet mogelijk óf duurt maanden tot jaren en is de oplossing aanzienlijk minder commercieel interessant. 

Verborgen werkeloosheid

Een traditionele IT-omgeving vraagt veel van haar IT-medewerkers. Aan de ene kant worden organisaties steeds “leaner” ingericht en worden werkzaamheden ingedeeld in sprints. Dit maakt dat het IT-personeel overladen wordt met werk: 50 uren werk moeten passen in de beschikbare 40 uren per week (of 120 uren per sprint). Gevolg: de business moet vaak onnodig lang wachten op een op het oog relatief simpel verzoek. De oplossing wordt gevonden in het inhuren van gekwalificeerd personeel, wat weer torenhoge kosten met zich meebrengt omdat consultants in een nichemarkt ook weten dat hun kennis veel geld waard is. 

Aan de andere kant zitten we met die medewerkers die specialistische kennis hebben van die ene applicatie en verder niet ingezet kunnen worden voor andere zaken. Wie kent ze niet? Die collega waarvan we eigenlijk niet weten waarom deze in dienst is. Deze collega heeft kennis van die ene applicatie die van groot belang is voor de bedrijfsvoering. De medewerker heeft 80% van zijn tijd geen werk omhanden, maar is wel cruciaal voor het bedrijf. Dit noemen wij verborgen werkeloosheid. 

Hoe kan low-code bedrijven helpen bij het halen van de bedrijfsdoelstellingen?

Een deel van de oplossing hoe wél te kunnen innoveren zit in de inrichting van de organisatie, hoe projecten te doen, maar ook in de inrichting van het IT-landschap. Moeten organisaties daarmee rücksichtslos afstand nemen van de traditionele inrichting en het bestaande (vaak verouderde) IT-landschap per direct vervangen? Het antwoord daarop is nee. Om duurzaam te innoveren is het van belang te weten wat we willen bereiken, in welke tempo en wat daarvoor nodig is. Dat er iets moet veranderen is vaak snel duidelijk. Innoveren vraagt om verandering en snelheid. En daar maken we de brug naar low-code development. 

Waarom innoveren met low-code development? 

Allereerst is het kiezen voor een low-code platform een strategische keuze. Waar we nu een oplossing kopen per probleem/use case wordt dat losgelaten en kiezen we voor een centraal platform waarmee meerdere problemen/use cases worden geïmplementeerd. Natuurlijk kan het low-code platform ook voor één oplossing worden ingezet, maar het is voor de hand liggend dit voor meerdere doeleinden in te zetten. 

Met een low-code platform zijn organisaties in staat om in een korte tijd oplossingen te realiseren en aan te passen wanneer nodig. Zoals gezegd staat innoveren gelijk aan snelheid. In weken of maanden zijn organisaties in staat om noodzakelijke aanpassingen te realiseren die op een traditionele manier tot wel jaren kunnen duren. De toekomst van de organisatie kan staan of vallen met deze snelheid waarmee we oplossingen of noodzakelijke behoeften kunnen invullen. 

Differentiëren en innoveren 

Een low-code platform kán het bestaande IT-landschap op een groot aantal punten volledig vervangen, maar dit is zeker geen must. Wij geloven dat de backoffice systemen (bijvoorbeeld ERP of CRM, ook wel het noodzakelijk kwaad van een organisatie) prima kunnen blijven bestaan. Deze systemen doen precies waarvoor ze ooit zijn bedoeld. Maar als we willen dat deze systemen ‘iets anders doen’ dan hoe ze ontwikkeld zijn, dan doen we dit met low-code. Dit noemen we differentiëren (zoals Gartner dit een Systems of Innovation noemt). Hetzelfde geldt voor innoveren. Uit de praktijk weten wij dat innoveren vanuit backoffice applicaties heel lastig is. Ook daarvoor voorzien wij een belangrijke rol voor low-code development. 

Onze conclusie

Is de traditionele manier van ontwikkelen nu helemaal voorbij? Nee, ook voor traditioneel ontwikkelen is zeker nog volop ruimte binnen organisaties. Wij geloven wel in de voorspellingen van Gartner dat binnen enkele jaren (in 2024) 65% van alle applicatie ontwikkeling met low-code zal plaatsvinden.  

Ben jij of is jouw organisatie ook toe aan de volgende stap in applicatie ontwikkeling of wil je graag bijgepraat worden door Harmony over low-code en wat dit zou kunnen betekenen voor jouw organisatie, neem dan nu contact op.