GZA

Over GZA

Met meer dan 1000 beschikbare bedden en circa 3600 personeelsleden behoort GZA Ziekenhuizen in Antwerpen tot een van de de grootste ziekenhuizen van België. GZA heeft plannen om in 2024 te fuseren met ZNA onder de nieuwe naam ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom). GZA zet zich niet alleen in voor kwalitatieve zorg voor patiënten, maar investeert ook aanzienlijk in de ondersteuning en ontwikkeling van hun medewerkers. GZA kwam met de vraag om  Business Next Step traject op te starten.

CHALLENGE

Hoe kunnen we onze projectwerking beter managen en ervoor zorgen dat ze succesvol worden afgerond?

“De zorg staat nooit stil! Als ziekenhuis is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze middelen. Dit betekent dat we voortdurend veranderingen moeten doorvoeren om ons aan te passen aan de wisselende omstandigheden. Het implementeren van deze veranderingen in een grote organisatie is niet altijd evident. Daarom worden er doorheen de verschillende afdelingen veel kleine en grote projecten opgestart om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het doel is niet alleen om de beste zorg te bieden, maar ook om onze medewerkers te ontlasten en ze zo goed mogelijk te begeleiden.”

Quinten Debruyne, senior beleidsmedewerker finance bij GZA, blikken we terug op dit traject.

GZA

APPROACH

Workshops

De consultants van Harmony hebben eerst interviews afgenomen bij key stakeholders van GZA. Zo kon er een duidelijk beeld geschetst worden van de drempels waartegen artsen en medewerkers aanlopen bij de uitvoering van projecten. Tijdens de workshops werd er dieper ingegaan op:

  • De uitdagingen en bottlenecks binnen de projectwerking.

  • Wat iedereen binnen de organisatie zelf kan doen om de geïdentificeerde knelpunten aan te pakken.

RESULTS

Inzichten verworven en concrete stappen gezet om projectwerking te verbeteren.

“Harmony toonde ons hoe je veel kan bereiken door met kleine stappen te beginnen en experimenten op te zetten om te zien of de voorgestelde ideeën in de praktijk ook echt werken. Door het volgen van het business next step traject hebben we nieuwe inzichten opgedaan waar we zelf mee verder kunnen. Er zijn reeds concrete stappen gezet om de projectwerking te verbeteren, wat de innovatiekracht van de organisatie zeker ten goede zal komen.”

Vertel ons meer over jouw uitdaging