Elektro-distributeur Rexel had het plan om over te gaan naar een nieuw ERP-systeem.

Harmony heeft op basis van een fixed price een oplossing geleverd waarbij documenten van het oude systeem zijn gemigreerd naar de nieuwe oplossing.

#Retail #Documisation #CCM

Generali had als doel omzetgroei te realiseren zonder ingrijpende gevolgen inzake kosten.

Harmony heeft samen met Generali bepaald hoe de groeistrategie kon worden geïmplementeerd en een routemap voor de toekomst gemaakt.

#Insurance #Cosulting #Futureproof

Voor ING Bank bestond de uitdaging erin de multidistributiestrategie te ondersteunen, waarbij de klant van het ene naar het andere kanaal moet kunnen hoppen.

Harmony heeft diverse projecten van de bank naar de finish gebracht, zoals het verkopen van de eerste online autoverzekering en het implementeren van een nieuwe online business bank.

#Banking #Cosulting #Omnichannel

Het Belgische telecombedrijf Belgacom verandert zijn naam in Proximus. Hiervoor moet de Proximus-huisstijl op alle documenten toegepast worden.

Harmony heeft samen met Proximus de nieuwe huisstijl organisatiebreed doorgevoerd.

#Telecom #Documisation #CCM

Nationale Nederlanden moest producten, processen en systemen aanpassen om binnen de top drie te geraken van de Nederlandse schadeverzekeringen.

Harmony heeft de lancering van een nieuwe auto- en brandverzekering gecoördineerd alsook de ontwikkeling van de nieuwe polisadministratie systemen.

#Insurance #Cosulting #Futureproof

De beschutte werkplaats Lidwina moesten ingrijpend veranderen om – op aansturing van de Vlaamse regering – een betere doorstroming van personen met een handicap naar de reguliere economie te kunnen realiseren.

Harmony heeft voor Lidwina een methode ontworpen om de nodige veranderingen te definiëren, te starten en op eenduidige manier op te volgen.

#Nonprofit #Cosulting #Futureproof

Voor de beschutte werkplaats Bewel moest op korte termijn een textielconditionering-straat worden ingericht.

Harmony heeft alle activiteiten hierrond gecoördineerd, inclusief het aansturen van externe leveranciers. De textielconditioneringslijn werd daarna ook gebruikt voor andere klanten van Bewel.

#Logistics #Cosulting #Futureproof

Bij het Belgische ziekenfonds Christelijke Mutualiteiten (CM) moest de interne informatiestroom worden verbeterd.

Harmony heeft een platform ontworpen om informatie en documenten intern te delen.

#Nonprofit #Documisation #Futureproof

De Nederlandse centrale overheidsdienst voor IT, Ictu, had nood aan een nieuw document creatie systeem omdat het bestaande niet meer aansloot bij de nieuwe IT-architectuur.

Harmony onderzocht of er binnen de bestaande architectuur een nieuw document creatie systeem kon worden gebouwd, dan wel of er beter ‘buiten de grenzen’ van Ictu een systeem kon worden opgezet. Uiteindelijk is voor dat laatste gekozen.

#Public #Documisation #CCM

Record Bank wilde haar zelfstandige agenten beter ondersteunen en hen een professioneler imago aanmeten.

Harmony heeft voor Record Bank allerhande taken volbracht, gaande van de coördinatie voor het ontwerp van het toekomstige type-kantoor tot de handleiding voor de agenten.

#Banking #Cosulting #Futureproof

De Belgische spoorwegen NMBS wensten aanpassingen aan het ticketingsysteem om flexibeler te kunnen reageren op nieuwe acties, op andere ticketvormen.

Harmony zorgde voor de coördinatie van de wijzigingen waardoor het mogelijk wordt om aanpassingen op het reizigersticket sneller door te voeren.

#Public #Documisation #CCM

CED (European Claim Experts) evolueert van een schade expertisebureau naar een totale dienstverlener waarbij ook nieuwe functies zoals een schademanager horen.

Harmony heeft dit nieuwe concept in de praktijk omgezet zodanig dat de klantbeleving gevoelig verbeterde.

#Insurance #Cosulting #Futureproof

Het kabel- en telecombedrijf Telenet gebruikt een multichannel communicatieplatform om interactief en event-driven te communiceren met de klant. De marketeers van Telenet willen via dit platform de klant benaderen.

Harmony heeft op basis van de specificaties van de marketing-afdeling voor meerdere commerciële acties de communicatie met de klant vorm gegeven.

#telecom #Warebuilding #CCM

Woonbedrijf is een woningcorporatie die klantgestuurd werkt. Vanuit die taak verzorgen zij een grote voorraad goede en betaalbare huurwoningen in Eindhoven en omgeving.

Koolibri ontwikkelde in het integratieplatform MuleSoft een generiek Woningcorporatie datamodel waarmee tot nu toe een website met het woningaanbod voor studenten, een inspectie app voor woningcontroles en een klantvolgsysteem zijn aangesloten.

Beheer van het integratieplatform is ondergebracht bij Koolibri Servicedesk.

#Woningcorporatie #Koolibri #Integratie

AG Insurance wilde nieuwe processen voor het afsluiten van een verzekering, waarbij aspecten zoals nieuwe wettelijke bepalingen en portefeuillemigratie een belangrijke rol speelden.

Harmony heeft deze projecten samen met mensen van AG Insurance gerealiseerd.

#Insurance #Cosulting #Futureproof

Het deeltijds beroepsonderwijs heeft de groeiende behoefte om de competenties van leerlingen permanent op te volgen.

Harmony ontwikkelde samen met enkele pilootscholen een Leerling Evaluatie Systeem (LES) waardoor deze scholen de vorderingen van hun leerlingen conform de strengste normen in detail kunnen volgen en kunnen bijsturen.

#Education #Warebuilding #LES #Futureproof

Verzekeraar Achmea wenste zijn producten eenvoudiger te maken, de communicatie klantgerichter.

Harmony heeft de coördinatie van alle wijzigingen voor haar rekening genomen en de effectieve en uitvoering ervan in bepaalde klantcommunicatiesystemen doorgevoerd.

#Insurance #Documisation #CCM

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces.

Koolibri faciliteerde NEN met de afronding het Uitgeverij 2.0 project. Hierin zijn services ontwikkeld voor de verspreiding van norm documenten, orders en klanten. Deze services draaien op de ESB die de communicatie verzorgt tussen de verschillende applicaties van de uitgeverij.

#Dienstverlening #Koolibri #Integratie

De Nederlandse belastingdienst BAC wenste in zijn procesarchitectuur meer te gaan werken met standaard componenten.

Harmony heeft BAC geadviseerd in de aanpak van deze transformatie en samen met BAC een aantal standaardcomponenten gedefinieerd.

#Public #Warebuilding #Futureproof

Stater is de grootste hypothecaire dienstverlener van Nederland en had hulp nodig bij de aansluiting van nieuwe, grote klanten.

Harmony verzorgt, samen met een specifieke cel binnen Stater, de conversie van de document-output naar specifieke huisstijlen.

#Banking #Documisation #Omnichannel

DELTA levert al jaren de unieke combinatie internet, tv en telefonie en energie aan consumenten en ondernemers in Zeeland.

Koolibri ondersteunt DELTA om hun systemen aangesloten te houden bij hun bedrijfsstrategie. Oplossingen die voorzien in de behoeften van nu en in de toekomst. Daarbij hebben wij ingezet op de API-led connectivity drie-lagen structuur.

#Energie #Koolibri #Integratie

Het centrum voor onderwijsexpertise Berkenschutse wilde zijn externe communicatie professionaliseren en intern de informatiedoorstroming verbeteren.

Harmony ontwikkelde een professionele site voor de externe communicatie en ontwierp een duidelijk gestructureerd platform voor efficiënte interne communicatie.

#Education #Documisation #CCM

Het distributiecentrum van de Belgische kledingketen JBC liep tegen capaciteitslimieten aan. Bij de uitbreiding ervan moest ook meer flexibiliteit worden ingebouwd.

Harmony heeft alle activiteiten gecoördineerd, inclusief het aansturen van de externe leveranciers, het laten opleiden van medewekers, het uitvoeren van testen… De operationele kosten zijn na de uitbreiding lager dan voordien.

#Logistics #Cosulting #Futureproof

Kentalis, een dienstencentrum voor mensen met een gehoorhandicap, stond voor de taak om de aansturing van een aantal diensten te centraliseren.

Harmony verzorgde het projectmanagement voor een aantal IT-wijzigingen om te komen tot een centraal beheerd systeem.

#Education #Cosulting #Futureproof