Posted - .

Business booms. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe en enthousiaste medewerkers. Harmony zal dus aanwezig zijn op de October Career Fair van de Vlerick Business School in Brussel.

Het is vooral voor Harmony Cosulting dat we op korte termijn extra mensen willen aantrekken om onze hands-on adviesverlening aan de bank- en verzekeringssector te ondersteunen.

Ken je iemand met een interessant profiel? Stuur hem/haar op woensdag 25 oktober tussen 13 uur en 17 uur  naar de Vlerick Campus, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel.