GereLateerd

15 September 2023
Na 6 maanden Harmony blikt Young Graduate Lisa terug
27 June 2023
Harmony School zorgt voor "top athletes"
27 April 2023
Kirsten kijkt terug op haar eerste 6 maanden als Management Consultant bij Harmony

Business Next Step case: GZA ziekenhuizen

GZA

Met meer dan 1000 beschikbare bedden en circa 3600 personeelsleden behoort GZA Ziekenhuizen in Antwerpen tot een van de de grootste ziekenhuizen van België. GZA heeft plannen om in 2024 te fuseren met ZNA onder de nieuwe naam ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom). GZA zet zich niet alleen in voor kwalitatieve zorg voor patiënten, maar investeert ook aanzienlijk in de ondersteuning en ontwikkeling van hun medewerkers. Om dit te verwezenlijken, worden voortdurend nieuwe projecten en initiatieven opgestart. Het managen van deze projecten en ze succesvol afronden is een uitdaging, zeker in tijden van grote personeelstekorten. Om meer inzicht te krijgen in wat men kan doen om de projectwerking te verbeteren, heeft GZA een business next step traject bij Harmony ingezet. Samen met Quinten Debruyne, senior beleidsmedewerker finance bij GZA, blikken we terug op dit traject.

Omgaan met veranderingen

“We zijn de voorbije jaren geconfronteerd geweest met heel wat uitdagingen. De Covid-pandemie is hier één van, we zijn ook overgeschakeld naar een nieuw EPD-systeem (elektronisch patiënten dossier) en zijn druk bezig met de fusie. Kortom, er zijn heel wat uitdagingen waar we als ziekenhuis mee te maken krijgen. Hier snel en efficiënt op reageren is enorm belangrijk voor de goede werking van ons ziekenhuis”, vertelt Quinten.

“De zorg staat nooit stil! Als ziekenhuis is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze middelen. Dit betekent dat we voortdurend veranderingen moeten doorvoeren om ons aan te passen aan de wisselende omstandigheden. Het implementeren van deze veranderingen in een grote organisatie is niet altijd evident. Daarom worden er doorheen de verschillende afdelingen veel kleine en grote projecten opgestart om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het doel is niet alleen om de beste zorg te bieden, maar ook om onze medewerkers te ontlasten en ze zo goed mogelijk te begeleiden.  Om hier meer inzichten rond te krijgen hebben we beroep gedaan op het business next step traject van Harmony.”

GZA
Workshops

“Voor we effectief aan de workshops begonnen werden er door Harmony eerst interviews afgenomen met key stakeholders binnen onze organisatie. We wilden goed begrijpen tegen welke drempels artsen en medewerkers aanlopen bij de uitvoering van projecten om van daaruit verder te werken. Ook intern hadden we met een groepje mensen al een voortraject gedaan en nagedacht over enkele issues.”

“In de eerste workshop werd er verder ingezoomd op de uitdagingen. Voor mij was het vooral belangrijk dat we een goed beeld kregen van de bottlenecks zodat we verder konden werken aan oplossingen. Wat me daarvan vooral is bijgebleven is dat het beeld dat we zelf al hadden van de knelpunten in de interviews met Harmony werd bevestigd. Alle manieren waarop we naar een bepaalde uitdaging hebben gekeken kwamen in de workshop samen. Zo wisten we zeker dat we op de juiste weg zaten.”

“In de tweede workshop zijn we nader ingegaan op wat iedereen binnen de organisatie zelf kan doen om de geïdentificeerde knelpunten aan te pakken. Harmony toonde ons hoe je veel kan bereiken door met kleine stappen te beginnen en experimenten op te zetten om te zien of de voorgestelde ideeën in de praktijk ook echt werken”, aldus Quinten.

Conclusion

“Door het volgen van het business next step traject hebben we nieuwe inzichten opgedaan waar we zelf mee verder kunnen. Er zijn reeds concrete stappen gezet om de projectwerking te verbeteren, wat de innovatiekracht van de organisatie zeker ten goede zal komen”, sluit Quinten af.

 

Kan jij ook een externe visie gebruiken? Neem dan contact us op met onze experts.