GereLateerd

GZA
12 May 2023
Business Next Step case: GZA ziekenhuizen
12 January 2023
Business Next Step case: bpost
Business Next Step
13 September 2022
Business Next Step case: AG Insurance

Kan het ook gemakkelijker?

Relevant blijven is key en de methodes die je beloven dat je bij correcte toepassing ervan die relevantie zal behalen of behouden, zijn talrijk. Zijn al die certificaten aan de muur nodig of kan het ook laagdrempeliger?

Ja, ook dat laatste kan! Want voor innovatie is het succes recept toch net om de plat bewandelde paden te verlaten of kortom net niet het recept te volgen? Al was Mark Zuckerberg als hij het modeltraject had gevolgd wél afgestudeerd aan Harvard…

 

Hoe blijf je relevant?

De nood om nieuwe, innovatieve ideeën vorm te geven is alomtegenwoordig. Elke onderneming hoopt bij de lancering van een nieuw product dat ze ‘the next big thing’ in de markt zetten. Google, Amazon en Facebook worden vaak beschouwd als het summum van innovatie. Als je er echter bij stil staat dat Google zijn zoekmachine bestaat sinds 1998 en dat op dat moment ook de Nokia 3210 werd gelanceerd, plaatst dat wel het een en het ander in perspectief. Google’s zoekmachine was in 1998 even revolutionair als Nokia’s mobiele telefoon, maar Google berustte niet in het succes van het moment, het bleef innoveren om relevant te blijven. Nokia deed dat niet en het vervolg van dat verhaal kennen we allemaal. Ons punt? Innoveren doe je dus niet langer om ‘the next big thing’ in de markt te zetten, je moet het doen om relevant te blijven.

Top of mind blijven in een wereld die razendsnel verandert is niet evident. Zo bewijzen de talrijke methodes die de laatste jaren hun opgang kenden en die we in vorige blogs ook uitgebreid bespraken: design thinking om out of the box ideeën te genereren, agile/scrum om zowel business- als IT- departementen snel en efficiënt nieuwe ontwikkelingen ten uitvoer te laten brengen en prosci adkar om de snelle change binnen organisaties verteerbaarder te maken. We noemen er hier enkele en de onderlinge kruisbestuivingen zijn talrijk, maar is het nodig om je te verdiepen in dergelijke methodes met elk hun eigen terminologie om relevant te blijven? Alle methodes hebben zeker hun nut bewezen, maar het kent ook zijn prijs om de werkwijze van een hele organisatie om te vormen. Daarom is het van belang dat je weet dat er ook andere, meer toegankelijke manieren zijn om dat te doen, zoals ‘liberating structures’.

 

Liberating what?!

Liberating structures is een open source methode met als doel ‘nieuwe ideeën vergaren die gedragen worden door het hele team’. Het is een manier van samenwerken die nadenken over de toekomst en over innovatie niet langer beperkt tot één departement of één persoon, maar net de talenten van een volledig team inzet om te innoveren. De werkwijze berust op tien principes en 33 specifieke technieken. Elk van die technieken is verbonden aan een of meerdere ‘micro structures’ die het doel omschrijven van de techniek. Alle informatie aangaande die technieken en structuren is handig en overzichtelijk gebundeld in hun zogenaamde ‘LISA’ app, die je eenvoudigweg kan downloaden op je smartphone.

Een van onze favoriete technieken is ‘Troika Consulting’, die erop gericht is om inzicht te verkrijgen in een bepaald probleem of situatie. De techniek is eenvoudig: je hebt een probleem en legt dit voor aan twee adviseurs. Houd het kort en laat vervolgens je adviseurs enkele vragen stellen over het probleem om een beter zicht te krijgen op de situatie. Dit geheel duurt niet langer dan 3 minuten. Vervolgens neem je plaats met je rug naar je adviseurs. Hierdoor kan je hen niet zien, enkel horen. Verder is het voor het slagen van de oefening van belang dat je niets noteert terwijl je luistert naar jouw adviseurs. Door beroep te doen op slechts één zintuig; horen, train je dat zintuig actief en krijgen de woorden van onze adviseurs de onverdeelde aandacht. De praktijk leert ons dat je naar alle waarschijnlijkheid enkel de voor jou interessantste adviezen onthoudt en enkel deze kan reproduceren. Binnen een organisatie kan eender wie de rol van adviseur of probleemsteller op zich nemen, on afhankelijk van de hiërarchie/ het organigram.

 

De techniek werd door ons al meermaals toegepast en droeg ertoe bij om op een heldere manier een probleemstelling te formuleren en mogelijke oplossingen te definiëren. Benieuwd naar hoe wij deze en andere liberating structures toepassen in de praktijk? Tijdens een Next Step workshop in jouw bedrijf passen wij deze en andere technieken toe om jouw bedrijf te begeleiden naar een succesvolle eerste of volgende etappe in jullie innovatie avontuur. Benieuwd naar wat deze offering inhoudt, check snel onze vernieuwde offerings via www.harmonygroup.eu.