GereLateerd

blog afbeelding
9 February 2024
Integratieplatform in de zorg: nice to have of noodzaak?
titelimage
29 November 2023
Achter de schermen bij de premie-aanpassing van zorgverzekeraars
15 September 2023
Na 6 maanden Harmony blikt Young Graduate Lisa terug

Met een wit blad naar nieuwe sectoren

“De eerste prioriteit voor Cosulting is de horizon te verruimen en in andere, diensten gerelateerde sectoren actief te worden. Momenteel komt ongeveer 90 procent van onze omzet uit de bank- en verzekeringssector. Binnen een drietal jaar willen we dat naar 50/50 brengen,” aldus Maarten Bruyneel, managing director. “Dat betekent inderdaad meteen ook ongeveer een verdubbeling van de omzet. En een aangroei van het huidige aantal collega’s van 20 naar ongeveer 35.”

“Switch van productie of diensten naar digitale service”

“De sectoren waar we op mikken, ondergaan een verandering in hun business en worden meer dienstenleveranciers. Telecom, zorg of elektriciteit maken de switch van het louter leveren van die zaken naar de service errond: hoe ermee omgaan, hoe besparen, hoe digitaal monitoren, hoe contracten afsluiten… Met onze expertise uit de bank- en verzekeringssector en onze digitale solutions kunnen we die processen in kaart brengen en deze nieuwe diensten ontwikkelen. Collega Pascale Wouters legt hier verder uit wat enkele van die solutions inhouden.”

Maarten geeft vervolgens het voorbeeld van een bekende elektriciteitsproducent die industriële klanten een innovatieplatform aanbiedt waar ze hun eigen verbruik kunnen monitoren, sturen en zo besparen. Die producent realiseert groei ondanks dalend energieverbruik.

En het witte blad? 

“Onze kracht is dat we zaken van een bepaalde afstand bekijken en echt in vraag stellen. Op de vraag waarom iets op een bepaalde manier gebeurt, krijgen we vaak te horen: dat ís zo in deze sector. Maar dat hoeft uiteraard zo niet te zijn. Onze skills zijn breder, laat ik het zo stellen. We gaan tot de essentie, los van gewoontes of tradities, en vertrekken van daaruit. De meeste klanten gaan daarin mee.”

Groeiend vertrouwen

Waar zit de bottle neck? Geschikte mensen vinden of klanten aantrekken? In beide gevallen is het antwoord ‘groeiend vertrouwen’.  Maarten: “Het is een wisselende cyclus. Maar zowel om mensen als klanten aan te trekken, loopt het vlot. Als we potentiële medewerkers te spreken krijgen, blijkt zonder uitzondering dat ze heel erg in Cosulting geïnteresseerd zijn. En voor potentiële klanten, schets ik het grotere verhaal, Harmony en wat we allemaal doen. We kunnen wel wat, en dat overtuigt hen.”