GereLateerd

blog afbeelding
9 februari 2024
Integratieplatform in de zorg: nice to have of noodzaak?
titelimage
29 november 2023
Achter de schermen bij de premie-aanpassing van zorgverzekeraars
15 september 2023
Na 6 maanden Harmony blikt Young Graduate Lisa terug

Over hoe Harmony groeit en bloeit

Harmony Group, waartoe COsulting behoort, maakte de afgelopen jaren een sterke groei door. COsulting klom op naar een 20-tal medewerkers. Om die oude en nieuwe krachten meer structuur te bieden werd er een duidelijke, weliswaar lichte, structuur in het leven geroepen, genaamd ‘Zuilenwerking’.

 

Een huis gebouwd op 3 pijlers

COsulting creëerde intern 3 zuilen: ‘Business Development & Marketing’, ‘Delivering Expertise’ en ‘People’. Binnen die drie zuilen zijn de interne taken, de opdrachten die we uitvoeren naast ons werk bij de klant, ingedeeld.

Elke zuil heeft zijn specifieke verantwoordelijkheden, die je deels al kan afleiden uit de benaming. Zo gaan de leden van de zuil ‘Delivering Expertise’ aan de slag om nieuwe ‘solutions’ uit te werken of de reeds bestaande te updaten. De deliverers houden hun ogen en oren steeds goed open om nieuwe markt trends en kruisbestuivingen met andere sectoren op te sporen. De bevindingen van hun onderzoek gieten ze vervolgens rapporten die worden gedeeld met het volledige team.

Binnen de zuil ‘Business Development & Marketing’ wordt er gewerkt aan de branding en communicatie van ons business unit. In de praktijk lopen de onderwerpen die de leden van deze zuil behandelen erg uiteen, het gaat van het opmaken van een nieuwe elevator pitch voor COsulting tot het ontwerpen van nieuw branding materiaal en een nieuwe website. De BDM’ers pakken elke opportuniteit die er voor bij komt om COsulting op de kaart te zetten enthousiast vast.

De People zuil houdt zich bezig met COsulting’s voornaamste asset: onze collega’s. Harmony Group geeft zijn mensen de ruimte en stimulans om initiatieven voor en door collega’s op te zetten. Via deze zuil werden initiatieven, zoals onze afterwork ‘Harmony Thirstday’ in het leven geroepen. Binnen de zuil wordt er ook hard gewerkt aan een rekruteringsplan, om zo de beste talenten in de markt te kunnen strikken.

Naast de drie gevestigde zuilen, functioneert er binnen ons bedrijf ook nog één raad: de redactieraad. Deze raad beheert COsulting’s communicatieplan. Het vier koppige redactie team voorziet relevante content voor onze diverse communicatiekanalen. Via artikels, blogposts, linkedin posts etc. houden zij onze huidige en potentiële klanten, maar ook eventuele sollicitanten, op de hoogte van het reilen en zeilen binnen COsulting.

 

We bouwen een huis geen muren

Elke COsulting collega kan op eender welk moment kiezen om mee te werken in een bepaalde zuil. Wanneer je je engageert voor een bepaalde zuil, wordt er van jou verwacht dat je aanwezig bent op de voor jou zuil georganiseerde zuilmeetings. Die meetings vinden voor elke zuil maandelijks plaats en afhankelijk van het onderwerp verlopen ze per call of per bijeenkomst. De vergaderingen worden voorgezeten door één specifieke senior consultant of manager die aanzien wordt als de voorzitter of de trekker van de zuil.

De resultaten en het geleverde werk binnen alle zuilen en de raad worden uiteraard gedeeld met alle COsulting collega’s. Zo is elke collega, onafhankelijk van het feit of hij deelneemt aan een bepaalde zuil, op de hoogte. Die heads-up van elke zuil wordt doorgaans meegegeven bij elke Harmony team meeting, omgedoopt tot Harmony Cafe, dat tweemaandelijks plaatsvindt. Bij al onze collega’s staan de cafés met stip in de agenda aangeduid. Bij COsulting leeft immers het idee dat we enkel verder kunnen groeien en onze ambitie kunnen waarmaken als we er samen voor gaan.